LogoHär kan du ansöka om plats i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Information till registrerade om personuppgifter.

Personuppgifterna som lämnas i anmälan omfattas av reglerna i personuppgiftslagen (PuL 1998:204). 
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är kommunstyrelsen i Rättviks kommun. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att administrera ansökan, barnets köplats och placering samt för fakturering av barnomsorgsplats. 

Du som registrerad har rätt att en gång per kalendeår utan kostnad begära ut vilka personuppgifter som Rättviks kommun har registrerat om dig och ditt/dina barn. Du har även rätt att begära rättelse av dem. Ansökan ställs till Rätttviks kommun, Box 795 80  Rättvik.
 
  


Close Help